Moliyaviy faoliyat

 

2021-yilda instituti tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar

2020-yilda filial tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar

2019-yilda filial tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar