Asosiy ustuvor yo`nalishlar

                         QarDUPIdagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy ustuvor yo‘nalishlari:

  1. Demokratik huquqiy davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, bozor munosabatlarini takomillashtirish jarayonlarining iqtisodiy va huquqiy asoslarini tadqiq etish;

  2. Uzluksiz ta’limda pedagogika fanlar tizimida fanlararo aloqadorlik va integratsiyalashuvining metodologik-didaktik muammolarini tadqiq etish;

  3. Uzluksiz ta’lim tizimida davlat ta’limi standarti, malaka talablari va o‘quv dasturlarini xorijiy ilg‘or tajribalar asosida takomillashtirish;

  4. Uzluksiz ta’lim tizimida o‘quv-tarbiya samaradorligini oshirish texnologiyalarini tadqiq qilish;

  5. Uzluksiz ta’lim tizimining tarkibiy qismlari mantiqiy uzviyligi, uzluksizligini hamda izchilligini ta’minlash va strategiyasi muammolari yechimini ishlab chiqish;

  6. Sog‘lom hayot tarzini shakllantirish va jismoniy madaniyatni rivojlantirishning ilmiy va konseptual asoslarini tadqiq qilish;

  7. Uzluksiz ta’lim tizimida bolalarning ijtimoiy moslashuvi, maxsus pedagogika, inklyuziv ta’lim muammolarini tadqiq qilish;

  8. Kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining  nazariy va amaliy muammolarini tadqiq etish;

  9. Uzluksiz ta’lim tizimida kasbiy kompetentlik, chet til kompetensiyalari va axborot madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini tadqiq qilish.