Fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari.