Moliyaviy faoliyat

Tasdiqlangan smeta
 
2021-yilning III-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari bo‘yicha hisoboti
 

 Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot

Yuklab olish

 Byudjet tashkilotlarida chet el valyutasi harakati to'g'risida hisobot

Yuklab olish

Boshqa byudjetdan tashqari mablag'larning harakati to'g'risida hisobot

Yuklab olish

Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot

Yuklab olish

Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot

Yuklab olish

Ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt shaklidan olingan mablag'lar harakati to'g'risida hisobot

Yuklab olish

Debitorlik va kreditorlik qarzlari bo'yicha ma'lumot

Yuklab olish

Xarajatlar smetasining bajarilishi to'g'risida hisobot

Yuklab olish

 

2021-yilda instituti tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar

2020-yilda QarDUPI tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar

2019-yilda QarDUPI tomonidan davlat xaridlariga oid tuzulgan shartnomalar